Înscriere în CM Galați

Înscrierea în Colegiul Medicilor Galați se poate face dacă există fie loc de muncă, fie domiciliul pe raza județului Galați. Actele necesare pentru înscriere sunt:

 • formular de înscriere/ cerere-tip (anexa 4) (dati click pt. DOWNLOAD)

 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs

 • copie de pe documentul de identitate

 • copie legalizată diplomă de absolvire a facultății sau copie adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii (în cazul în care ați absolvit facultatea de medicină în afara țării, avem nevoie și de certificatul de recunoaștere a diplomei, emis de Ministerul Educației Naționale)

 • copie certificat căsătorie sau dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dacă este cazul)

 • copie certificat medic specialist/ primar sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia (în cazul în care ați obținut specialitatea în afara granițelor țării, avem nevoie și de certificatul de recunoaștere a acesteia emis de Ministerul Sănătății din România)/ copie carnet medic rezident, completat şi vizat la zi, respectiv adeverinţa de confirmare în rezidenţiat pentru medicii rezidenţi aflaţi în anul I de pregătire/ copie dovadă finalizare pregătire în rezidențiat (pentru medicii care au finalizat rezidențiatul dar nu au intrat în posesia certificatului de medic specialist)

 • dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă/ extras Raport ReviSal, după caz

 • cazierul judiciar (Pentru cetățenii români, cazierul judiciar poate fi solicitat online accesând ecaziere.ro) – să nu fie mai vechi de 6 luni

 • certificatul de probitate profesională (Good Standing/ Certificat profesional curent) eliberat de statul membru de origine sau de proveniență, dacă este cazul (dacă ați profesat cu drept de practică în afara granițelor României) – să nu fie mai vechi de 3 luni

 • certificatul de sănătate de tip A5 – in original

 • declarația pe proprie răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege (pentru descărcarea formularului, vă rugăm dați click aici …)

 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru descărcarea formularului, vă rugăm dați click aici …)

 • jurământul profesional (jurământul lui Hippocrate) (pentru descărcarea formularului, vă rugăm dați click aici …)

 • dosar educație medicală continuă (după caz)

 • chitanța privind achitarea taxei de înscriere (50 lei) (taxa poate fi achitată online, cu orice card bancar, fără comision,accesând colmedgl.ro/pachet/)

La documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.