Avizul anual de practică

Acte necesare obținerii avizului anual al certificatului de membru CMR:

poliţa/ poliţele de asigurare de malpraxis care să acopere specialităţile pentru care se solicită avizarea
dovezi privind educația medicală continuă efectuată în perioada scursă de la ultimul aviz anual
dovada achitării cotizației de membru CMR la zi
pentru medicii pensionari trebuie remise alături de asigurare și certificatul medical tip A5 in original de dată recentă, precum și dovada acumulării a minimum 40 credite EMC în ultimul an
pentru medicii rezidenți trebuie transmisă/depusă (alături de asigurare) și o copie a carnetului de rezident vizat la zi.
Cerere tip (Download cerere avizare)

IMPORTANT!
Conform art. 18 alin. 8 din Decizia CMR nr. 16/2023, cererea de avizare se depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea avizului anual şi va fi soluţionată în maximum 30 de zile calendaristice. Download cerere avizare