Colegiul Medicilor Galati

Legislație

Procedura privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu territorial, din 06.02.2020

Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor

Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, din 29.11.2019

Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România

Statutul Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia nr. 68/2005 privind stabilirea procedurii de veri_icare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au ı̂ntrerupt exercitarea profesiei ori s-au a_lat ı̂ntr-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003