Colegiul Medicilor Galati

EMC- CALCULAREA PUNCTAJULUI

 

Conform Deciziei nr. 12/ 2018 a Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

Creditele de EMC pot fi obţinute din:

•             participarea la manifestari științifice naționale, regionale sau locale

•             participarea la cursuri postuniversitare și absolvirea acestora

•             participarea la manifestări științifice internaționale (se acceptă doar creditele EACCME sau cele conferite de AMA)

•             participarea la manifestari știintifice on-line

•             obţinerea titlului de medic specialist – 40 de credite EMC;

•             obţinerea unui atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;

•             obţinerea titlului de medic primar –  40 de credite EMC;

•             obţinerea titlului de doctor în medicina – 40 de credite EMC;

•             obţinerea titlului de master – 30 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;

•             statutul de cadru didactic universitar cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.

•             pentru activitatea  îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.

•             publicarea de articole medicale în publicații catalogate ISI (40 credite/articol), BDI+ (30 credite/articol), BDI tipărit sau electronic (15 credite). Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.

•             publicarea de carte sau monografie medicala – 40 de credite. Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.

•             traducere de carte medicală – 30 de credite. Existența a mai multor traducători duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.

•             studii de farmacovigilență confirmate oficial de Agentia Națională a Medicamentului

•             abonamente la reviste științifice medicale

 

Reamintim că, începând din 2019 este necesară efectuarea a minim 25 credite EMC anual.

Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor, în următoarele situaţii:

•             la avizarea anuală;

•             cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;

•             după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;

•             la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;

•             la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.